OBJEDNÁVKA (předběžná rezervace):

Prosím, uvádějte:
 • jméno a příjmení
 • ulici, město, PSČ, telefon
 • datum příjezdu (a přibližnou hodinu) a datum odjezdu
 • počet osob dospělých a počet dětí s případným požadavkem na dětskou postýlku

REZERVACE A ZÁLOHA:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 30 % z celkové ceny pobytu.
Záloha bude při doplatku odečtena z celkové ceny pobytu.
Pokud zálohu neobdržíme, ponecháváme termín volný!!!

Pokud nedojde k úhradě zálohy do 14 dnů od potvrzení přijetí Vaší předběžné objednávky, rezervace rušíme.

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (e-mailem nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení e-mailu nebo písemného dokladu o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

Na nemoc či zásah vyšší moci, který Vám znemožní pobyt, je možno sjednat pojištění u většiny pojišťoven.

POJIŠTĚNÍ POBYTŮ:

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.
Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

 • V celém objektu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!
 • Při nástupu pobytu požadujeme složení vratné kauce ve výši 2 000,- Kč.
 • Pro osoby ve věku 18 – 28 let požadujeme složení vratné kauce ve výši 5 000,- Kč.
 • Nástup na ubytování je mezi 14. a 16. hod. V den odjezdu prosíme naše klienty, aby objekt opustili dopoledne do 10 hodin. U víkendových pobytů a prodloužených víkendů je možno se dohodnout s majitelem na jiné době příjezdu či odjezdu.
 • Prosíme naše klienty, aby si přivezli vhodnou obuv na přezouvání.
 • Ubytování s domácími zvířaty není možné.
 • V ceně pobytu je zahrnuto poskytnutí ložního prádla.

PŘED ODJEZDEM:

 1. Host je povinen předat objekt s provedeným základním úklidem (odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal). Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na srážku z kauce ve výši 500,- Kč.
 2. Za veškeré škody, které vzniknou během pobytu v důsledku nedbalosti či úmyslu, odpovídá v plné výši host. Případné škody se platí ihned na místě.
 3. Ubytovatel přebíraný objekt zkontroluje a vrátí kauci.
 4. Host doplatí spotřebovanou energii (elektrickou energii a plyn) a turistický poplatek obci za dospělou osobu/den.
 5. Host vrátí klíče od objektu.